فراخوانی ...
فضاها و امکانات نسخه چاپی RSS
 • چهارشنبه 4 بهمن 1391 ساعت 14:44

   

   

      نمای ساختمان :

   

   

   

   

   

   

   

   

  سالن - محوطه ی اداری :

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  طبقه ی اول – پایه دوم :

   

   

   

  طبقه ی دوم – پایه سوم :

   

  حیاط مدرسه :

  نمازخانه کتابخانه :

   

  اتاق ورزش :

   

  کارگاه – آزمایشگاه :

  سایت کامپیوتر-  شماره  :1

  سایت کامپیوتر-  شماره  :2

  دفتر دبیران :

   

     صفحات داخلی
  شماره مطلب: 1079
  دفعات دیده شده: 5206 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش