فراخوانی ...
موفقیت های مدرسه نسخه چاپی RSS
 • چهارشنبه 4 بهمن 1391 ساعت 14:55
  موفقیت های مدرسه

  کسب مقام اول مسابقات کشوری ربات نادکاپ 87 - 86
  کسب مقام سوم مسابقات کشوری ربات نادکاپ 88 - 87
  کسب مقام پنجم مسابقات کشوری ربات نادکاپ 89 - 88
  کسب مقام های اولی در آزمون های کشوری مرآت در سطح کشور ، استان و منطقه
  کسب مفام اول در رشته قرائت در منطقه 91 - 90
  کسب مقام دوم رشته حفظ فرآن در منطقه 91 - 90
  کسب مقام دوم نهج البلاغه در منطقه 91 - 90
  صفحات داخلی
  شماره مطلب: 1080
  دفعات دیده شده: 4523 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش