فراخوانی ...
برنامه هفتگی کلاس شهید سعادت ( پایه سوم ) - سال تحصیلی 93-92 نسخه چاپی RSS
 • یکشنبه 29 بهمن 1391 ساعت 20:57


  شهید سعادت
  زنگ 1و2
  زنگ 3 و 4
  زنگ 5
  زنگ 6
  زنگ 7
  زنگ 8
  شنبه
  دینی
  دینی
  زبان
  زبان
  ریاضی
  ریاضی
  اجتماعی
  مشاوره
  یکشنبه
  علومعلوم
  ادبیات
  ادبیات
  علوم
  املاء
  هندسه
  هندسه
  دوشنبه
  ورزش
  ورزش
  زبان
  زبان
  حرفه و فن
  حرفه و فن
  ---
  ---
  سه شنبه
  کارگروهی
  دفاعی
  علوم
  علوم
  تاریخ
  علوم
  عربی
  انشاء
  چهارشنبه
  قرآن
  قرآن
  ریاضی
  ریاضی
  حرفه و فن
  عربی
  جغرافی
  هنر  آموزش
  شماره مطلب: 1092
  دفعات دیده شده: 1185 | آخرین مشاهده: 1 ساعت پیش