فراخوانی ...
ثبت نام در آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان
این فرم به طور کامل تکمیل گردد ( پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.)
نام* :  نام خانوادگی* :  نام پدر* :  کد ملی* :

تاریخ تولد* : / /

تصویر* : * حجم کمتر از 2 مگابایت و سایز عکس 3 در 4

تحصیلات پدر* : شغل پدر* :

تحصیلات مادر* : شغل مادر* :

 تلفن منزل:  تلفن همراه پدر:  تلفن همراه مادر:
سال ششم در کدام مدرسه تحصیل کرده اید؟
نام مدرسه* :  منطقه* :وضعیت دروس پایه ششم
 ریاضی* :  علوم * :  هدیه آسمانی * :  فارسی* :  اجتماعی* :  انضباط* :
با کدام دست می نویسید؟
*   دست راست    دست چپ
 

 
عنوان کلاس:    نام موسسه:    مدت دوره: